Z powodu wyłączenia wtyczki "Flash" strona zostaje wyłączona
Źródło: https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html